Polityka prywatności

Polityka prywatności

Witamy w serwisie internetowym https://mydoctor.com.pl należącym do Centrum Medycznego MyDoctor. Politykę prywatności stworzyliśmy aby dać Państwu gwarancję bezpiecznego korzystania z naszego serwisu. Prezentowana tu polityka zachowania poufności ma na celu przedstawienie stosowanych przez nas sposobów gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych, które Państwo mogą podać w trakcie korzystania z naszej witryny. Prosimy o zapoznanie się z treścią polityki zachowania poufności przed skorzystaniem z usług naszej witryny i podaniem jakichkolwiek danych. Centrum Medyczne MyDoctor informuje, że wszelkie dane teleadresowe otrzymywane za pośrednictwem w/w serwisu internetowego, będą wykorzystywane wyłącznie przez Centrum Medyczne MyDoctor w celach: bieżącej obsługi klienta, zarządzania usługami medycznymi , edukacyjnych , prowadzenia działań profilaktycznych, prozdrowotnych oraz promocyjnych.

Gromadzenie informacji

Korzystanie z witryn internetowych Centrum Medyczne MyDoctor oznacza przyjęcie przez Państwa warunków niniejszej polityki zachowania prywatności. Za każdym razem przy przekazywaniu informacji za pośrednictwem niniejszej witryny wyrażają Państwo zgodę na zbieranie, wykorzystywanie i ujawnianie tych informacji zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Centrum Medyczne MyDoctor gromadzi Państwa dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do profesjonalnej obsługi.

Bezpieczeństwo

Dokładamy wszelkich starań, aby zabezpieczyć dane osobowe w trakcie przekazywania ich przez Państwa do naszej witryny oraz aby je ochronić przed utratą, dostępem ze strony osób niepowołanych, niewłaściwym wykorzystaniem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Należy pamiętać o tym, że żaden przekaz informacji przez Internet nigdy nie jest w pełni bezpieczny czy wolny od błędów. W szczególności komunikat wysłany do lub z niniejszej witryny internetowej pocztą elektroniczną może być niedostatecznie zabezpieczony.

Użytkownicy serwisu

Centrum Medyczne MyDoctor pragnie zapewnić użytkowników serwisu, iż przestrzega prawa do prywatności i ochrony danych osobowych. Osobom korzystającym z naszego serwisu zapewniamy ochronę danych zgromadzonych w trakcie współpracy i przypominamy, że od Państwa również zależy skuteczność tej ochrony. Należy zawsze pamiętać o zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń i ustawień opcji internetowych.

Cookies oraz numer IP

Centrum Medyczne MyDoctor analizuje logi dostępowe z informacjami o numerze IP użytkowników. Informacje uzyskane w ten sposób wykorzystywane są w celach administracyjnych i do badań statystycznych.

W trakcie poruszania się Państwa po witrynie mogą być gromadzone pewne anonimowe informacje w sposób bierny z Państwa strony (tzn. bez aktywnego dostarczania tych informacji przez Państwa), z użyciem różnych technologii takich jak pliki cookie, znaczniki internetowe lub sygnalizatory www, czy rejestracja poruszania się po witrynie (ewidencje logów, logi serwerów oraz dane o kolejności uruchamiania przycisków,). Używana przez Państwa przeglądarka internetowa automatycznie przekazuje do niniejszej witryny niektóre z takich anonimowych danych, np. URL witryny internetowej odwiedzanej przez Państwa poprzednio czy Państwa adres IP oraz wersja przeglądarki aktualnie wykorzystywanej przez Państwa komputer. Niniejsza witryna może również pobierać anonimowe informacje z Państwa komputera za pośrednictwem plików cookie oraz znaczników internetowych („Internet tags”) lub sygnalizatorów www. Mogą Państwo ustawić przeglądarkę w taki sposób, aby ostrzegała Państwa, gdy przesyłany jest plik cookie, bądź też w ogóle blokowała przesyłanie tego typu plików, przy czym w tym drugim przypadku niektóre funkcje niniejszej witryny mogą nie działać.

Linki do innych witryn internetowych

Witryna internetowa https://mydoctor.com.pl może zawierać linki lub odsyłacze do innych stron internetowych, których nie obejmują postanowienia niniejszej polityki zachowania poufności. Zachęcamy Państwa do zapoznawania się z treścią odpowiedniej polityki w przypadku każdej z odwiedzanych witryn internetowych.

Niepożądane treści

Dbamy o to, aby nasze serwisy internetowe nie zawierały treści sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, między innymi nawołujących do dyskryminacji rasowej, etnicznej bądź wyznaniowej. Serwis nie będzie także zawierać treści pornograficznych, niemoralnych bądź uważanych za nieetyczne.

Formularz kontaktowy

Użytkownicy serwisu https://mydoctor.com.pl mają możliwość zadawania pytań lub skontaktowania się z pracownikami Centrum Medyczne MyDoctor oraz rejestracji lub odwołania wizyty lekarskiej. Centrum Medyczne MyDoctor przechowuje korespondencję z użytkownikami serwisu dla celów statystycznych oraz w celu jak najlepszej i najszybszej reakcji na Państwa pytania. Pragnąc zapewnić Państwu najwyższy standard usług, informujemy o możliwości kierowania pytań i sugestii drogą mailową lub telefoniczną.

Zmiany w polityce ochrony prywatności

Centrum Medyczne MyDoctor będzie informował o zmianach w polityce ochrony prywatności, które mogą wynikać ze zmian w polskim prawie, rozwoju technologii internetowych lub rozwoju i powstania nowych produktów i usług w systemie Centrum Medyczne MyDoctor. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych pacjentów Centrum Medyczne MyDoctor.

Zalecane ustawienie opcji internetowych przeglądarki www (Explorer).

  • wprowadzenie prywatnych danych do formularzy – wyłączone
  • protokół SSL – włączony
  • ActiveX – monituj lub wyłącz
  • minimalny poziom prywatności i zabezpieczania – średnio-wysoki